مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / انتشار گزارش عملکرد سال 1401 مرکز داوری اتاق ایران

انتشار گزارش عملکرد سال 1401 مرکز داوری اتاق ایران

گزارش عملکرد نموداری سال 1401 مرکز داوری اتاق ایران منتشر گردید.


جهت مشاهده گزارش به زبان فارسی بروی فایل زیر کلیک نمایید.


 


ACIC Statistical Report 2022 - 2023 in English