مرکز داوری اتاق ایران / تحقیق و توسعه / فراخوان مقاله

فراخوان مقاله بیستمین سالگرد تاسیس مرکز داوری

مرکز داوری اتاق ایران در نظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس خود مجموعه مقالاتی را منتشر نماید. از این رو، از کلیه علاقه‌مندان دعوت بعمل می‌آید تا مقالات خود را با رعایت شرایط مندرج در «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» ارسال نمایند. شیوه نامه مزبور از طریق پیوند (Link) زیر قابل دسترسی می باشد: