مرکز داوری اتاق ایران / سایر خدمات مرکز / آموزش

آموزش

به موجب بند 11 از ماده 18 آئين نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران، تأمین موجبات گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقاء جایگاه آن از طریق برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی و انتشار جزوات و مجلات و کتب تخصصی و کاربردی و نیز تماس و همکاری و مشارکت با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمن‌ها و مؤسسات داوری داخلی و خارجی است که از اختیارات و وظایف دبیر کل مرکز می‌باشد.
در این راستا و با هدف توسعه و ترویج داوری، واحد آموزش و تحقیقات مرکز داوری اتاق ایران تحت نظر دبیرکل ایجاد و فعالیت می‌نماید. جزئیات برنامه‌های آموزشی برای اطلاع علاقه‌مندان به صورت دوره‌ای در وب سایت و شبکه‌های اجتماعی مرکز اعلام می‌گردد.
ثبت نام در کلیه برنامه های آموزشی مرکز داوری اتاق ایران صرفاً از طریق پلتفرم آموزش امکان پذیر است.