مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / ساختار اجرایی مرکز

ساختار اجرایی مرکز

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران

دبیرکل مركز داوری اتاق ایران، از ارکان مرکز داوری و نماینده قانونی آن می‌باشد که از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی برای مدت سه سال توسط هیأت مدیره مركز داوری اتاق ایران انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیأت مدیره، مقررات اساسنامه مركز داوری اتاق ایران، آیین‌نامه‌های نحوه ارائه خدمات مركز داوری اتاق ایران و همچنین آیین‌نامه تشکیلات داخلی مرکز داوری انجام وظیفه خواهند نمود و اداره کلیه امور مرکز داوری و نظارت بر حسن جریان داوری‌هایی که به مرکز ارجاع شده است برعهده دبیرکل می باشد.

دبیرخانه مرکز

مرکز داوری اتاق ایران دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که کلیه هماهنگی‌ها و امور اداری و دفتری مربوط به داوری‌ها را انجام می‌دهد. این دبیرخانه تحت نظر دبیرکل انجام وظیفه می‌کند و به تعداد کافی کارشناس، مشاور و کارکنان اداری خواهد داشت. دبیرخانه موظف است کلیه تسهیلات و خدمات اداری و دفتری لازم را برای انجام صحیح فرایند داوری مطابق قانون و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مرکز، در اختیار داوران، کارشناسان، اصحاب دعوی، وکلا و نمایندگان ایشان قرار دهد. دریافت و مبادله و ابلاغ دادخواست داوری، دفاعیه و تبادل لوایح و نیز ابلاغ رأی داوری و کلیه مکاتبات داوران با اصحاب دعوی و کارشناسان که در جریان رسیدگی داوری انجام می‌شود، برعهده دبیرخانه است.

دفاتر استانی

به موجب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در بهمن 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مرکز داوری تنها نهاد داوری است که با اراده مستقیم قانونگذار تاسیس شده است. مقر مرکز در تهران و در اتاق بازرگانی ایران است. بر اساس ماده ٢ آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران، مرکز می‌تواند در اتاق بازرگانی هریک از مراکز استان دفتری تاسیس نماید که مستقیما تحت نظر دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران فعالیت خواهند نمود.

واحد آموزش و تحقیق

به منظور توسعه داوری، ارتقای جایگاه و فرهنگ حرفه ای داوری، مرکز داوری اتاق ایران هر ساله اقدام به برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، انتشار جزوات، مجلات و کتب تخصصی و کاربردی نموده و با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمن‌ها و مؤسسات داوری داخلی و خارجی در اجرای برنامه های آموزشی مشارکت و همکاری می نماید.