مرکز داوری اتاق ایران / تحقیق و توسعه / مسابقه داوری تجاری (موت کورت) / مقررات برگزاری و سوال مسابقه

مقررات برگزاری مسابقه داوری تجاری

مقررات برگزاری

 


سوال مسابقه

 


پاسخ به ابهامات در رابطه با مسئله مسابقه

 

ضمن عرض تشکر بابت ارسال لوایح خواهان توسط تیم‌های شرکت کننده، به اطلاع می‌رساند تبادل لوایح خواهان صورت گرفت.

همچنین یادآور می‌شود مطابق جدول زمانبندی، تیم‌های شرکت کننده تا تاریخ ۱۰ شهریور می‌بایست لایحه‌ی خوانده‌ی خود را ارسال نمایند.

درنظر داشته باشید عدم ارسال لایحه تا ساعت ۲۳:۵۹ تاریخ فوق‌الذکر، به منزله‌ی انصراف تلقی شده و موجب حذف تیم از مسابقات خواهد شد.

کلیه مکاتبات با دبیرخانه‌ی مسابقه، صرفاً از طریق کد اختصاصی هر تیم و ارسال ایمیل به نشانی moot@arbitration.ir صورت می‌گیرد.