• یکشنبه 14 آذر 1400

     - 

    00:00:00

داوري نامه
1399/04/16
داوري نامه

گزارش ویژه: مقالات همایش داوری تجاری در حیطه ملی و بین المللی نویسندگان مقالات: دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر منصور پور نوری، دکتر لعیا جنیدی، دکتر جمال سیفی،دکتر محسن محبی، مهدی مختاری، علاء میر محمد صادقی، سید حسین نقیبی، جهانبخش نورایی

جزئیات

اعتراض به راي داوري در داوري هاي تجاري بين المللي
1399/04/15
اعتراض به راي داوري در داوري هاي تجاري بين المللي

نویسنده: دکتر علیرضا ایرانشاهی

جزئیات

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی
1399/04/14
حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی

نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی

جزئیات

داوري تجاري بين المللي
1399/04/14
داوري تجاري بين المللي

نویسنده: عبدالحسین شیروی

جزئیات

داوري
1399/04/14
داوري

نویسنده: دکتر موسی پاشابنیاد

جزئیات

بایسته های داوری در حقوق ایران
1399/04/14
بایسته های داوری در حقوق ایران

نویسنده: دکتر بهرام بهرامی، دکتر رضا پرتوی زاده، دکتر محمدرضا بهرامی

جزئیات

سالنامه ایرانی داوری سال اول_1395
1399/04/04
سالنامه ایرانی داوری سال اول_1395

شماره اول سالنامه ایرانی داوری 1395 شامل مقالات و نمونه آرای داوری داخلی و بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران می باشد.

جزئیات

صفحه 1 از 2