مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز داوری

اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز داوری

آیین‌نامه تشکیلات مركز داوری اتاق ایران اصلاح گردید. اصلاحات این آیین نامه در جلسه مورخ 1401/08/29 هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب رسید.