مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / هفته داوری ایران

هفته داوری ایران

هفته داوری ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۱ با حضور سخنرانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در فایل PDF پیوست شده: