مرکز داوری اتاق ایران / داوری / لیست داوران / کاشانی

لیست داوران

 • آذربایجانی، علیرضا
 • آذری، هادی
 • آرین، محمد
 • آقاسی جاوید، یونس
 • آگاه، وحید
 • ابراهیمی، مریم
 • ابراهیمی، سید نصرالله
 • اربابی، مسعود
 • ارونقی، مسعود
 • اسکینی، ربیعا
 • اسماعیلی، محسن
 • اسماعیلی هریسی، ابراهیم
 • اشرافی، داریوش
 • افتخار جهرمی، گودرز
 • السان، مصطفی
 • امی، محمد حسن
 • امینی، عیسی
 • امینی، منصور
 • انصاری، علی
 • ایرانپور، فرهاد
 • ایرانشاهی، علیرضا
 • ایزانلو، محسن
 • ایزدی، آرش
 • ایلخانی زاده، غزاله
 • بابایی، ایرج
 • باقری، محمود
 • بالاسان آوانسیان، آئیدا
 • براتی دارانی، علی‌اکبر
 • براتی ورنوسفادرانی، احمدرضا
 • برمخشاد، حمیده
 • بشیریه، تهمورث
 • بهکیش، محمدمهدی
 • بهمئی، محمد علی
 • بیگ‌زاده، ابراهیم
 • پاسبان، محمدرضا
 • پاویز، یحیی
 • پنجه پور، احمد
 • پورافشار، نیما
 • پورجوهری، کامران
 • پورنوری، منصور
 • پیران، حسین
 • پیش بین، عسگری
 • جعفرپور، کوروش
 • جعفری، امین
 • جعفری، سید محمد
 • جعفری تبار، حسن
 • جلیلی، حمید
 • جمشیدی‌فرد، سعید
 • جندقی کرمانی‌پور، سید محمد
 • جنیدی، لعیا
 • حاجی حسینی، محمدجواد
 • حاجیان، محمدمهدی
 • حبیبا، سعید
 • حسیبی، به آذین
 • حسین‌آبادی، امیر
 • حق شناس، آرش
 • حقانی، صمد
 • خدابخشی، عبدالله
 • خرمشاهی، سید ضیاء الدین
 • خلعت بری، فرشاد
 • داراب‌ پور، مهراب
 • درانی، آمی‌تیس
 • درخشان نیا، حمیدرضا
 • درویش زاده کاخکی، محمد
 • ده نمکی، منصور
 • دهقانی فیل آبادی، علی
 • ذوالفقار، آرش
 • راسخ، محمد
 • ربیعی، سهراب
 • رجایی نوبری، سید محمد
 • رستمی، ولی
 • رستمی، هانیا
 • رشیدی، کامران
 • رضوان‌دوست، امیر
 • رضوانیان، اویس
 • رفیع زاده، مهدی
 • رفیعی، غلامرضا
 • روحانی، کارن
 • رهبر، نوید
 • ریاحی، ناصر
 • زارعی، محمدحسین
 • زاهدی، مهدی
 • زرکلام، ستار
 • زرنشان، شهرام
 • زمانی، سید قاسم
 • زواره طباطبایی، فائزه
 • زین‌الدین، سید مصطفی
 • سخندان گورایم، عباس
 • سرخه، ابراهیم
 • سروش بیگدلی، محمد
 • سلامی، بهروز
 • سلطانی، محمد
 • سلیمی مقدم، مهدی
 • سواری، حسن
 • سیدین اردبیلی، سید احمد
 • سیفی، سید جمال
 • سیفی زیناب، غلامعلی
 • سیمایی صراف، حسین
 • شافع، میرشهبیز
 • شاملو، باقر
 • شریعت باقری، محمد جواد
 • شعاریان ستاری، ابراهیم
 • شفیعی کرجی، فریدون
 • شکری، نادر
 • شمس، شهرام
 • شمس، احمد
 • شمسایی، محمد
 • شهبازی نیا، مرتضی
 • شهلا، مهدی
 • شیخ‌محمدی، مرضیه
 • شیخ‌محمدی، مهرناز
 • شید، بابک
 • شیروی، عبدالحسین
 • صابری، علی
 • صادقی، محمود
 • صادقی طهران، امیرمسعود
 • صادقیان، آرش
 • ‌صحرائیان، علی اصغر
 • صفائی، سید حسین
 • صفادوست، حسن
 • صیادیان، احمد
 • ضمیری، محمدعلی
 • طالع، حسین
 • طالع خرسند، هادی
 • طوروسیان، ورژ
 • طوسی، عباس
 • عباسی، اسماعیل
 • عبدالرحیمی، ملیحه
 • عبداللهی، محسن
 • عربیه، غلامحسین
 • عسکری، پوریا
 • عسکری‌راد، حسین
 • عسگری، یداله
 • عشقعلی، محمد
 • علومی یزدی، حمیدرضا
 • غفاری، سیما
 • غمامی، مجید
 • فاضلی، مرجان
 • فاطمی، سید جواد
 • فخری، سنجر
 • فریدون، اردشیر
 • فیضی چکاب، غلام نبی
 • قاسم‌پور نوبیجاری، فرشته
 • قاسمی حامد، عباس
 • قنادزاده یزدی، محمد
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر
 • قوامی، بهزاد
 • قوچانی غروی، حمید
 • قهرمانی، یونس
 • کاشانی، جواد
 • کاظمی، شاهرخ
 • کاظمی نجف آبادی، عباس
 • کاکاوند، محمد
 • کزازی، مجتبی
 • کشکولی، رسول
 • کلانتریان، سید مفید
 • کوشا، ابوطالب
 • کیا، امیر
 • کیال، مهسا
 • گلزاری مطلق، عباس
 • لاجوردی، سید عرفان
 • لام، رضا
 • مالکی، جلیل
 • ماندگار، مصطفی
 • مبینی مجد، خسرو
 • محبوب، مسعود
 • محبی، محسن
 • محسنی، حسن
 • محقق داماد، سید مصطفی
 • محمد نبی، حسین
 • محمدی، حمید
 • محمدی، سیف‌الله
 • محمدی، عباس
 • محمدی، محمد رضا
 • محمدی دینانی، پروین
 • محمدیان، محمد
 • محمودی، اصغر
 • مسعودی، علیرضا
 • مسعودی تفرشی، بابک
 • مشکور، مشکان
 • مشهدی، هادی
 • معتمدی، رضا
 • معتمدی، امین
 • مقنیان، محمدعلی
 • مقیمی، سیده فاطمه
 • ملک، حامد
 • مولایی، یوسف
 • موید فر، فرهاد
 • مویدی، رضا
 • مهدی زاده، محمدکاظم
 • مهرآمیز، سهیل
 • میر عباسی، سید باقر
 • میرحسینی، سید حسن
 • میرزانژاد جویباری، اکبر
 • میرسراجی، محمدباقر
 • میرمحمد صادقی، حسین
 • ناظمی، مهرداد
 • نجفی توانا، علی
 • نصیری، مرتضی
 • نظافتیان فرد، علی
 • نظری، بابک
 • نقیبی، عبدالهادی
 • نوروزی، رضا
 • نهرینی، فریدون
 • نیاورانی، صابر
 • نیکبخت فینی، حمیدرضا
 • وحیدی فردوسی، عبدالهادی
 • وکیل، امیر ساعد
 • هدایتی، رضا
 • هندی، سید اصغر
 • یاشار، آیدین
 • یاوری، علی
 • یدائی امناب، محسن
 • یوسفی صادقلو، احمد
 • Akinci، Ziya
 • Barrington، Louise
 • Bassiri، Niuscha
 • Bermann، George A
 • Brekoulakis، Stavros
 • Campbell، Christian
 • Cheah Nicholls، Antony
 • Dasser، Felix
 • Delebecqe، Philippe
 • Dhandapani، Saravana
 • Di Brozolo، Luca G. Radicati
 • Divyanathan، Suresh
 • Hanotiau، Bernard
 • Harding، Richard
 • Hober، Kaj
 • Holloway، David
 • Houerbi، Sami
 • Inbavijayan، Veeraraghavan
 • Iriate Angel، Jose Luis
 • Li، Guangyi
 • Mistelis، Loukas
 • Onyema، Nneka Emilia
 • Parthasarathy، Srikant
 • Perletti، Massimiliano
 • Quinlan، Henry
 • Scherer، Maxi
 • Sornarajah، Muthucumaraswamy
 • Walker، Janet