مباحثي از حقوق نفت و گاز در پرتو رويه داوري بين المللي، سلب مالکيت و غرامت در قراردادهاي نفتي همراه با تاريخچه قانون گذاري درباره نفت

  • نوشته شده در : 1399/04/15
  • تعداد بازدید : 538

نویسنده: دکتر محسن محبی