قوانين و مقررات _ داوري

  • نوشته شده در : 1394/04/06
  • تعداد بازدید : 14105
  • خروجی Pdf
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن قانون

بخشنامه ریاست جمهوری : مرکز داوری اتاق ایران و اصل 139

دانلود متن قانون

از: قانون اساسی- اصل 139 ق.ا.ج.ا.ا

دانلود متن قانون

آئین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری- هیات‌های داوری و کارشناسی اتاق ایران

دانلود متن قانون

از: قانون نظام مهندسی ساختمان

دانلود متن قانون

آئین نامه اجرایی ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا- آئین نامه هیات داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی

دانلود متن قانون

مصوبه شورایعالی ترابری- دستور العمل پرداخت حق توقف کامیون‌های ایرانی و خارجی در خطوط بین المللی - داوری اتاق ایران در اختلافات حق توقف

دانلود متن قانون

از: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا، ماده 189- شوراهای حل اختلاف

دانلود متن قانون

لایحه راجع به اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب

دانلود متن قانون

تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال دولتی شماره 114ت/27280 مورخ 1366/2/21

دانلود متن قانون

از: قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

دانلود متن قانون

تصویبنامه هیات وزیران در مورد: اجازه حل و فصل اختلاف فیمابین شرکت‌های فنی سی بی اس و زنگ تفریح از طریق ارجاع به داوری موضوع قرارداد

دانلود متن قانون

از: قانون ارجاع اختلاف شرکت جی.ا.ا با بانک ملت به داوری

دانلود متن قانون

قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود متن قانون

تصویبنامه هیات وزیران در مورد: طرح‌های عمرانی

دانلود متن قانون

تصویبنامه هیات وزیران درباره: تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت

دانلود متن قانون

تصویبنامه هیات وزیران راجع به: ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب1351 (داوری در قراردادهای عمرانی)

دانلود متن قانون

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی

دانلود متن قانون

از: قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری( هیات‌های داوری و کارشناسی اتاق ایران)

دانلود متن قانون

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک‌ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران

دانلود متن قانون

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

دانلود متن قانون

از: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی)

دانلود متن قانون

تصویب نامه هیات وزیران راجع به تعیین اعضای هیات داوری واگذاری سهام

دانلود متن قانون

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

دانلود متن قانون

از: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دانلود متن قانون

از: قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشی از اجرای قرارداد فیمابین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران با شرکت اشکودا اکسپورت به داوری

دانلود متن قانون

آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (آئین نامه شوراهای حل اختلاف

دانلود متن قانون

از: قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام مورخ 1353/12/4 مطابق 23 فوریه 1975 منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی 1356/4/16 مطابق 7 ژوئیه 1977 منعقده با شرکت ارودیف به داوری

دانلود متن قانون

از: قانون راجع به ارجاع اختلافات سازمان سابق غله و قند و شکر و چای کشور(سازمان کل غله کشور) کماندیت گزلشافت اینداستری بونورد(آلمان غربی) و ردلر گرین سایلوز لیمیتد(انگلیسی) به داوری

دانلود متن قانون

ازقانون اجازه ارجاع اختلافات فیمابین شرکت تراکتورسازی ایران و شرکت میلتر زاندمونش به داوری

دانلود متن قانون

تصویبنامه هیات وزیران در مورد : ارجاع اختلافات شرکت بیمه البرز موضوع بیمه نامه‌های حمل و نقل زمینی به شماره های3366 الی 3352/100/65 به داوری

دانلود متن قانون

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

دانلود متن قانون