• یکشنبه 14 آذر 1400

     - 

    00:00:00

آشنايي با داوري
1400/04/01
آشنايي با داوري

دکتر حمید رضا اصلانی مدیر سابق امور حقوقی مرکز داوری اتاق ایران

دانلود جزئیات

امکان سنجي داوري اشخاص حقوقي با تکيه بر رويه قضايي
1400/03/29
امکان سنجي داوري اشخاص حقوقي با تکيه بر رويه قضايي

نویسنده: مصطفی مظفری - مرتضی میرازیی مقدم

دانلود جزئیات

مصاحبه دکتر محبي با مجله آوند
1400/01/21
مصاحبه دکتر محبي با مجله آوند

پیرامون چگونگی تاسیس این مرکز و روش و راهکارهای اجرایی آن.

دانلود جزئیات

نقش داور بعد از صدور رأی
1399/09/22
نقش داور بعد از صدور رأی

نویسندگان: عبدالله خدابخشی _ مریم عابدین زاده شهری

دانلود جزئیات

اصل 139 قانون اساسي در پرتو رويه قضايي و داوري
1399/04/29
اصل 139 قانون اساسي در پرتو رويه قضايي و داوري

نویسندگان: حمیدرضا نیکبخت - احمد همتی کلوانی

دانلود جزئیات

صفحه 1 از 3