• جمعه 30 مهر 1400

     - 

    00:00:00

گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد سوم
1399/04/04
گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد سوم

جمع آوری و طبقه بندی، گزیده آرای داوری برای علاقمندان به حوزه داوری. پس از استقبال از جلد اول و دوم، جلد سوم گزیده آراء داوری منتشر شد.

جزئیات

قواعد و آیین داوری و میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
1399/02/03
قواعد و آیین داوری و میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

به اهتمام دکتر محسن محبی تهیه گردید.چاپ چهارم این مجموعه در آبان 1398 منتشر شده است. علاوه بر این، مرکز داوری قواعد و آیین میانجیگری را نیز تهیه و تنظیم نموده و به تصویب مرجع صالح (هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) رسیده است.

جزئیات

سالنامه ایرانی داوری سال دوم (1397_1396)
1399/02/03
سالنامه ایرانی داوری سال دوم (1397_1396)

شماره دوم سالنامه ایرانی داوری 1397 شامل مقالات و نمونه آرای داوری داخلی و بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، منتشر شد.

جزئیات

قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
1399/02/03
قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

آخرین متن قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)که در سال 2012 اصلاح شده بود، با ترجمه و مقدمه دکتر محسن محبی منتشر شد.

جزئیات

قوانین و مقررات کاربردی داوری
1399/02/03
قوانین و مقررات کاربردی داوری

این مجموعه حاوی پرمراجعه‌ترین قوانین و مقررات و قواعد کاربردی داوری می باشد.

جزئیات

مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی
1399/02/03
مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی

کمیسیون حقوق تجارت بین­ الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) نقش مهمی در توسعه و ترویج داوری بین المللی خصوصاً هماهنگی و یکنواختی در قواعد و مقررات ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون چهار سند مهم در مورد داوری بین­ المللی تهیه و تصویب کرده است.

جزئیات

مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران
1399/02/03
مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران

مقالاتی درباره جنبه‌های مختلف داوری به مناسبت صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران در همایش برگزار شده توسط مرکز داوری اتاق ایران.

جزئیات

گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد اول
1399/02/03
گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد اول

در این مجموعه منتخبی از آرا مرکز داوری اتاق ایران برای اولین جهت اطلاع علاقمندان و دسترسی آنان به منابع داوری تدوین و ارائه گردید.

جزئیات

گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد دوم
1399/02/03
گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد دوم

پس از استقبال قابل توجه جامعه حقوقی از جلد اول گزیده آرا مرکز داوری اتاق ایران مرکز اقدام به انتشار جلد دوم این مجموعه نموده است . جلد سوم گزیده آرا نیز در دست تهیه می‌باشد.

جزئیات

جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران
1399/02/03
جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران

به مناسبت دهمین سال تاسیس مرکز داوری اتاق ایران بعضی اساتید و حقوقدانان به این مناسبت مقالاتی درباره داوری به رشته تحریر در آورده اند. این مجموعه شامل مقالات فوق الاشاره است.

جزئیات

صفحه 2 از 2