گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد اول

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 113

در این مجموعه منتخبی از آرا مرکز داوری اتاق ایران برای اولین جهت اطلاع علاقمندان و دسترسی آنان به منابع داوری تدوین و ارائه گردید.