قوانین و مقررات کاربردی داوری

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 120

این مجموعه حاوی پرمراجعه‌ترین قوانین و مقررات و قواعد کاربردی داوری می باشد.

آموزش و ترویج داوری مقدمات و لوازمی دارد. یکی از مقدمات اولیه این کار، دانستن چارچوب‌ها و ضوابط قانونی حاکم بر این نهاد و نیز تسلط بر مقررات و قوانین داوری است. این مجموعه که حاوی پرمراجعه‌ترین قوانین و مقررات و قواعد است، در همین راستا گردآوری شده و هدف از آن سهولت دسترسی به مهم‌ترین مقررات و قوانین داوری (موردی- سازمانی- بین المللی) است. این کتاب توسط آقای دکتر محسن محبی گردآوری و توسط بنیاد حقوقی میزان به چاپ رسیده است.