سالنامه ایرانی داوری سال دوم (1397_1396)

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 122

شماره دوم سالنامه ایرانی داوری 1397 شامل مقالات و نمونه آرای داوری داخلی و بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، منتشر شد.

به اهتمام دکتر محسن محبی 

شماره دوم سالنامه ایرانی داوری 1397 شامل مقالات و نمونه آرای داوری داخلی و بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، منتشر شد. دراین شماره سالنامه ایرانی داوری مقالاتی از اساتید برتر حوزه داوری با عناوینی از جمله بحران مشروعیت در داوری‌های سرمایه گذاری بین المللی، شرط انکار بهره مندی از مزایا در رویه داوری سرمایه گذاری، معیار تمایز داوری و کارشناسی، تامین مالی ثالث در داوری تجاری بین المللی و آیین و فرآیند داوری الکترونیکی  چاپ شده است. بعلاوه، منتخبی از آرای داوری صادره در مرکز به زبان فارسی و انگلیسی نیز در این شماره درج شده است. یکی از وجوه تمایز شماره اول و دوم سالنامه، آرای داوری تجاری بین المللی به زبان انگلیسی است که جهت آشنایی دانشجویان و حقوقدانان جوان با داوری تجاری بین المللی به این مجموعه افزوده شده است. سالنامه ایرانی داوری نخستین سالنامه داوری است که در ایران منتشر می‌شود.