معرفی قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پایگاه اینترنتی ولترز کلوئر Wolters kluwer

  • نوشته شده در : 1399/02/30
  • تعداد بازدید : 42
  • دانلود

The Coming of Age of Institutional Arbitration Rules in Iran: An Analytic Overview of the ACIC Rules