تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال ، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 106
  • دانلود

نویسنده : مجید سربازیان - عبدالرضا صادقی دانلود مقاله