گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران – جلد دوم

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 128

پس از استقبال قابل توجه جامعه حقوقی از جلد اول گزیده آرا مرکز داوری اتاق ایران مرکز اقدام به انتشار جلد دوم این مجموعه نموده است . جلد سوم گزیده آرا نیز در دست تهیه می‌باشد.