محمدرضا رمضاني

  • نوشته شده در : 1399/02/10
  • تعداد بازدید : 1058

محمدرضا رمضانی

سال تولد:

1335

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری:

1- مدیریت واحدهای تولیدی

2- دبیر کل اتاق تعاون ایران

3- عضو شورای توسعه صادرات غیر نفتی کشور

4- عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

5- عضو هیات واگذاری

6- عضو مجمع سهامی نمایندگان ایران

7- عضو ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و خارجی _ وزارت خارجه

8- معاون پارلمانی اتاق ایران

9- دبیر کل اتاق ایران