غلامحسینی شافعی

  • نوشته شده در : 1399/02/07
  • تعداد بازدید : 129

غلامحسینی شافعی

سال تولد:

1330

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

سوابق کاری:

1- رئیس اتاق خراسان رضوی از سال 1383 تاکنون

2- نایب رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکاران

3- موسس جامعه نیکوکاران یاوری خراسان

4- نائب رئیس اتاق ایران در دوره هشتم

5- صادرکننده نمونه استانی 17 دوره

6- مدیر عامل شرکت صادراتی شفیع

7- رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکار ابرار

8- معاون امور استان در اتاق ایران

9- سه دوره صادرکننده نمونه ملی

10- رئیس اتاق ایران دو دوره هفتم، هشتم (2سال آخر)، نهم

11- رئیس هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران