سید حسین معروف

  • نوشته شده در : 1399/02/07
  • تعداد بازدید : 1014

سید حسین معروف

سال تولد:

1347

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سوابق کاری:

1- ریاست اتاق بازرگانی بوشهر در دوره های 5 و 6 اتاق

2- عضوت هیئت نمایندگان اتاق های بوشهر و ایران از دوره 5 تا کنون

3- عضو هیئت مدیره شرکت های انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران  1393_1397

4- ریاست هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر تا سال 1390

5- عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی از سال 1376 تا کنون

6- کارگزار رسمی جمهوری اسلامی ایران از سال 1377

7- عضو هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران1398