• یکشنبه 14 آذر 1400

     - 

    00:00:00

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

آماده کمک به شما برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری شما است.       

معمار در ساختار،

سازنده در هنجار،

پیشرو در رفتار ...

         

 

 

 

قواعد داوری مرکز    شرط داوری مرکز    نمونه شرط میانجیگری همراه شرط داوری     فهرست داوران مرکز    محاسبه هزینه های داوری مرکز