بخشنامه هاي رياست جمهوري

  • نوشته شده در : 1399/04/30
  • تعداد بازدید : 95

بخشنامه های معاون اول ریاست جمهوری برای استفاده دستگاه های دولتی از خدمات مرکز داوری اتاق ایران

 

 

                          بخشنامه معاون اول رئیس جمهور جناب آقای محمدرضا رحیمی                       بخشنامه معاون اول رئیس جمهور جناب آقای محمدرضا عارف