بخشنامه هاي رياست جمهوري

  • نوشته شده در : 1399/04/30
  • تعداد بازدید : 1781

بخشنامه های معاون اول ریاست جمهوری برای استفاده دستگاه های دولتی از خدمات مرکز داوری اتاق ایران

 

 

                          بخشنامه معاون اول رئیس جمهور جناب آقای محمدرضا رحیمی                       بخشنامه معاون اول رئیس جمهور جناب آقای محمدرضا عارف