آراي ماده 491

  • نوشته شده در : 1399/09/01
  • تعداد بازدید : 221

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 491 آیین دادرسی مدنی:

1-  1392/04/22

2-  1393/06/30