آراي ماده 488

  • نوشته شده در : 1399/09/01
  • تعداد بازدید : 209

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 488 آیین دادرسی مدنی:

1-  1391/07/05

2-  1392/02/04