• شنبه 25 مرداد 1399

     - 

    00:00:00

گزارش جلسه ديوان داوري مرکز داوري اتاق ايران در دي ماه ۱۳۹۸
گزارش جلسه ديوان داوري مرکز داوري اتاق ايران در دي ماه ۱۳۹۸

جلسه دیوان مرکز به صورت سالانه و با حضور اعضا تشکیل می شود. گزارشی از موضوعات مطروحه در جلسه به شرح ذیل در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

صفحه 1 از 1