• یکشنبه 14 آذر 1400

     - 

    00:00:00

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي2) - اتاق بازرگاني اروميه
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي2) - اتاق بازرگاني اروميه

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی ارومیه دوره آموزش داوری (مقدماتی2) را با تدریس جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی در تاریخ 9 دی ماه برگزار نمود

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني اهواز
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني اهواز

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی اهواز دوره آموزش داوری (مقدماتی1) را با تدریس جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی در تاریخ 2 دی ماه برگزار نمود

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني همدان
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني همدان

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی همدان دوره آموزش داوری (مقدماتی1) را با تدریس جناب آقای دکتر اویس رضوانیان در تاریخ 9 دی ماه برگزار نمود

سمينار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون
سمينار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون

دانشگاه ملی سنگاپور سمینار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني بندرعباس
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني بندرعباس

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی بندرعباس دوره آموزش داوری (مقدماتی2) را در تاریخ 16 دیماه سال جاری برگزار می نماید.

برگزاري سومين نشست هم انديشي داوري
برگزاري سومين نشست هم انديشي داوري

سومین نشست هم اندیشی داوری در تاریخ 30/9/95 در اتاق ایران برگزار شد.

مرکز داوری اتاق بازرگانی مشکل گشای تجار و عموم مردم در اختلافات
مرکز داوری اتاق بازرگانی مشکل گشای تجار و عموم مردم در اختلافات

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی استان البرز رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی در این مرکز را دقیق، تخصصی و مشکل گشای تجار و عموم مردم در حل اختلافات عنوان کرد.

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني اروميه
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني اروميه

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی ارومیه دوره آموزش داوری (مقدماتی2) را در تاریخ 9 دیماه سال جاری برگزار می نماید.

حرکت اتاق بازرگانی البرز در مسیر ترویج فرهنگ داوری
حرکت اتاق بازرگانی البرز در مسیر ترویج فرهنگ داوری

قائم مقام دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران استقبال تجار و فعالان بخش صنعت برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات از طریق مراکز داوری را بیانگر حرکت موثر اتاق بازرگانی در مسیر حاکمیت فرهنگ داوری عنوان کرد.

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي3)
برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي3)

دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی البرز اقدام به برگزاری دوره آموزش داوری (مقدماتی 3) می نماید.

صفحه 12 از 16