همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم(SCC) و شورای بین المللی داوری تجاری(ICCA)

  • نوشته شده در : 1399/08/07
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 567

این هفته شاهد آغاز طرح ابتکاری مشترک میان مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم(SCC) و شورای بین المللی داوری تجاری(ICCA) با هدف دسترسی بیشتر به آراء داوری مرکز داوری استکهلم بودیم. مجموعه ای منتخب از احکام داوری این مرکز داوری در سالنامه داوری شورای بین المللی داوری تجاری و نیز پایگاه KluwerArbitration منتشر می شود.

این هفته شاهد آغاز طرح ابتکاری مشترک میان مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم(SCC) و شورای بین المللی داوری تجاری(ICCA) با هدف دسترسی بیشتر به آراء داوری مرکز داوری استکهلم بودیم و قرار است مجموعه ای منتخب از احکام داوری این مرکز داوری در سالنامه داوری شورای بین المللی داوری تجاری و نیز پایگاه KluwerArbitration  منتشر شود.

استفاده کنندگان از داوری بین المللی به دنبال شفافیت در رسیدگی می باشند. به علاوه قابل پیش بینی بودن اجرای قواعد داوری سازمانی و اصول حقوقی عامل بزرگی برای ارزیابی عملکرد سازمان های داوری است. مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم و شورای بین المللی داوری تجاری، ضمن رعایت محرمانگی پرونده ها، قرار است با انتشار بعضی آراء داوری مرکز داوری استکهلم تصویری از عملکرد این مرکز و آراء صادره آن را ارائه دهند. محرمانگی یکی از عناصر اصلی داوری بین المللی است اما در جهان شفاف و شیشه ای ما، طبیعی است که مراکز و سازمان های داوری نیز باید بدنبال شفافیت بیشتر باشند و در عین حال ضروری است به محرمانه بودن جریان داوری و آراء صادره نیز وفادار باشند.

انتشار این مجموعه آراء داوری نشان می دهد که مراکز و موسسات داوری چگونه به شکل گیری حقوق فراملی کمک می کنند و به مشروعیت داوری بین المللی به عنوان یک سیستم عدالت فراملی، کمک می کند.

آراء داوری که در نخستین مجلد مجموعه سال 2020 شورای بین المللی داوری تجاری منتشر شده مربوط به دوره زمانی بین ماه مه 2016 و نوامبر 2019 است و شامل موضوعات حقوقی است که برای طیف وسیعی ازکارشناسان و طرفین پرونده ها جالب می باشد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم ، آنت مگنوسون نیز می گوید، تجربه حاصل از فعالیت مشترک مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم و شورای بین المللی داوری تجاری، این امکان را فراهم می کند که مسائل حقوقی مهم را بهتر شناسایی کنیم و در عین حال از درستی و انسجام رویه داوری خود در مرکز داوری نیز اطمینان حاصل کنیم.

شورای بین المللی داوری تجاری از آغاز به کار این نشریه در سال 1976 تا کنون 597 رای داوری را گزارش نموده است و در مورد آنها یادداشت های توضیحی منتشر کرده است. این آراء از طریق پایگاه KluwerArbitration نیز در دسترس است.