قواعد کانون بین المللی وکلا برای رسیدگی به ادله در داوری بین المللی

  • نوشته شده در : 1399/06/19
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 181

کانون بین المللی وکلای دادگستری (IBA) که در سال ۱۹۴۷ تأسیس شده و متشکل از وکلا، متخصصان حقوقی و کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی کشورهای مختلف است.

کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹ به عضویت کانون وکلای بین‌المللی درآمده است. کانون وکلای بین‌المللی آیین‌نامه‌ها و راهنمایی‌هایی را درباره موضوعات مختلف حقوقی و مورد نیاز در عرصه وکالت دادگستری را تهیه و تدوین و منتشر می کند .

یکی از مهم ترین مجموعه قواعد این کانون قواعد راجع به رسیدگی ادله در داوری بین المللی است که بعنوان سند راهنما برای اصحاب دعوا و داوران بسیار مهم و کارآ است.  هدف از این قواعد رسیدگی موثر، اقتصادی و منصفانه به مستندات و ادله در داوری های بین المللی است. این قواعد ساز و کار ارائه ادله، شهود حقایق(fact witness)  و شهود کارشناس(expert witness)  و نیز نکاتی درباره نحوه برگزاری جلسه استماع ادله راپیش بینی کرده است . قواعد به نحوی تدوین شده که بتواند به موازات  قواعد حاکم برداوری­ های بین المللی سازمانی، موردی یا در تلفیق با آن ها مورد استفاده قرار گیرد . قواعد رسیدگی به ادله درواقع بازتاب مقررات آئین دادرسی در نظام های حقوقی گوناگون است، و ازاین رو در مواردی که اصحاب دعوا متعلق به فرهنگ های حقوقی متفاوت اند نیز سودمند می باشد.

 

متن انگلیسی و فارسی این قواعد را (با ترجمه حسن پرهام، حسین پیران، جورج مشکی) می توانید در سایت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مشاهده و دانلود بفرمایید.

 

نسخه انگلیسی قواعد

 

 

نسخه فارسی قواعد