انتخاب دکتر محسن محبی به عنوان عضو افتخاری دیوان داوری بین المللی ICC در پاریس

  • نوشته شده در : 1397/04/23
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 1285

جناب آقای دکتر محسن محبی از سوی رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان عضو افتخاری دیوان انتخاب شدند- توضیحاتی در خصوص کارکرد دیوان


دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین مرجع داوری بین المللی در دنیاست که قریب 90 سال از عمر ان میگذرد. بخش مهمی از ادبیات حقوقی، حقوق و  رویه‌های داوری  و منابع داوری بین المللی توسط داوری ICC  تولید میشود . اعضای این دیوان از بین حقوقدانان مطلع در امور داوری ، به وسیله کمیته‌های ملی ICC  در کشورهای مختلف معرفی میشوند و نهایتا توسط شورای ICC  تایید میگردد. هر کمیته ملی میتواند یک عضو اصلی و نیز یک یا دو  عضو علی البدل معرفی کند اما رییس دیوان نیز میتواند به تشخیص خود مستقیما عضو علی البدل انتخاب و منصوب نماید. وظیفه این دیوان عبارت است از بررسی پیش نویس ارا داوری ، تصمیم گیری درباره جرح داوران و نیز تلاش برای پیشبرد داوری ICC  در سطح بین المللی. اعضای دیوان مکلفند اطلاعات پرونده هایی که از ان مطلع میشوند محرمانه نگه دارند. اعضای دیوان که توسط کمیته‌های ملی معرفی میشوند مستقل از کمیته ملی متبوع خود هستند . جلسات کاری دیوان بصورت هفتگی در محل دیوان در پاریس و با حضور یکی از نواب رییس و سایر اعضایی که اعلام امادگی نمایند، تشکیل میشود. اما مهمترین جلسات ان جلسات عمومی سالانه است که با حضور کلیه اعضا تشکیل میگردد و مهم‌ترین مسایل داوری بین المللی  در آن بحث و بررسی میشود.


اقای دکتر محسن محبی سالها قبل از جانب کمیته ملی ICC  معرفی شده بود و چندین دوره  توسط شورای ICC  تایید و بعنوان عضو دیوان  منصوب شده بود. وی سال گذشته کناره گیری نمود و  کمیته ایرانی خانم دکتر لعیا جنیدی را معرفی کرد که در اجلاس اخیر شورای  ICC  تایید شد و به عضویت دیوان در امدند. معذلک بنا به  اعلام رییس دیوان اقای الکسیس مور، دفتر دیوان به پاس خدمات شایسته دکتر محسن محبی در طول سالهای عضویت در دیوان و در راستای استفاده از دانش و تجربه ایشان،  او را به عنوان عضو افتخاری دیوان منصوب کرده است.