تاسیس دفتر مرکز داوری در اتاق بازرگانی بوشهر

  • نوشته شده در : 1393/11/13
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 4048

دفتر مرکز داوری اتاق بوشهر باحضور جناب آقای شریف پور بوشهری ریاست محترم اتاق بوشهر، جناب بحرانی ریاست محترم کل دادگستری استان بوشهر ،جناب آقای حیدری معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر،جناب آقای دکتر زیرایی مسئول دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بوشهر و جناب آقای دکتر محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به همراه جناب آقای دکتر اصلانی قائم مقام دبیرکل مرکز داوری و جناب آقای حسین

بسمه تعالی
دفتر مرکز داوری اتاق بوشهر باحضور جناب آقای شریف پور بوشهری ریاست محترم اتاق بوشهر، جناب بحرانی ریاست محترم کل دادگستری استان بوشهر ،جناب آقای حیدری معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر،جناب آقای دکتر زیرایی مسئول دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بوشهر و جناب آقای دکتر محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به همراه جناب آقای دکتر اصلانی قائم مقام دبیرکل مرکز داوری و جناب آقای حسین محبی مسئول بخش آموزش و تحقیقات مرکز در مورخ 8/11/93 افتتاح گردید.

در این مراسم ریاست محترم اتاق بوشهر ضمن خوشامد گویی و خیر مقدم به میهمانان اظهار نمودند که حل و فصل اختلافات از دیر باز به صورت کدخدا منشی در اتاق بوشهر وجود داشته است و از این پس با تاسیس دفتر مرکز داوری این مهم به صورت سازمان یافته صورت خواهد پذیرفت و اتاق بوشهر کلیه امکانات و ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات حقوقی و داوری به اعضای محترم و فعالین اقتصادی استان ارائه خواهد نمود..

سپس معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر تقویت نهاد داوری را از وظایف این معاونت بر اساس اصل 156 قانون اساسی دانستند و به مزیت‌های داوری نسبت به رسیدگی قضایی اشاره نمودند .

ریاست محترم کل دادگستری استان بوشهر به موقعیت خاص تجاری استان بوشهر و لزوم تاسیس دفتر مرکز داوری در این استان اشاره نمودند و گفتند با توجه به افزایش حجم قرارداد‌ها و روابط تجاری، وجود سازو کار برای حل و فصل سریع‌تر اختلافات ضروری است. ایشان از دو عامل در تقویت نهاد داوری نام بردند : اول اینکه داوری سریع‌ترین مرجع جهت حل و فصل اختلافات قراردادی است و دوم موجب امنیت سرمایه و بازگشت سریع آن در دعاوی تجاری می‌شود. علاوه بر این، گسترش داوری کمک بزرگی به دستگاه قضائی است که با حوصله و فراغت بیشتری به دعاوی رسیدگی نماید.

ایشان تاسیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی بوشهر را گام بزرگی در توسعه وامنیت اقتصادی استانقلمداد نموده و اظهار داشتند که این نهاد مورد حمایت دادگستری در استان بوشهر قرار دارد.

آقای دکتر زیرائی مسئول دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بوشهر با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق ایران تنها نهاد داوری است که از پشتوانه قانونی بهره مند است، به لزوم حمایت قوه از این نهاد اشاره نمودند.

در این مراسم ،آقای دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با ذکر وظایف اتاق ایران که در ماده 5 قانون اتاق درج شده، یکی از این وظایف را مشورت به قوای سه گانه است برشمردند و انجام این مهم را نشان از جایگاه رفیع اتاق دانستند. ایشان ارائه مشورت به دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور را یکی از این وظایف و زمینه انجام آن را تاسیس مرکز داوری اتاق ایران ذکر نمودند.آقای دکتر محبی در ادامه به بند ج ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کردند که تکالیف قوه قضائیه در آن مشخص شده است. از جمله این وظایف سپردن حل وفصل اختلافات به بخش خصوصی است. وی اضافه کرد با توجه به تاسیس مرکز داوری و تکلیف قوه در واگذاری حل وفصل اختلافات باید از این موقعیت به وجود آمده را مغتنم شمرد و از آن نهایت استفاده را کرد.

ایشان در بخشی دیگر ازسخنان خود به روشهای مدیریت وکاهش ریسک در قراردادهای تجاری اشاره و تعیین روش حل و فصل اختلاف را یکی از این روش‌ها برشمردند.

در ادامه ایشان اظهار داشتند حل و فصل اختلاف را به دو بخش قضاوت رسمی و قضاوت خصوصی تقسیم می‌شود که خود قضاوت خصوصی به دو صورت است: کدخدا منشی و داوری. داوری نیز تقسیماتی دارد . از جمله آن داوری سازمانی و موردی است. داوری مرکز داوری اتاق ایران یکی از مصادیق داوری سازمانی است که برای اولین بار به موجب قانون تاسیس مرکز داوری(مصوب اسفند 1380) وارد نظام حقوقی ایران شده است. داوری سازمانی نقاط قوت زیادی دارد که می‌توان به مبتنی بودن آن بر قانون و دارا بودن قواعد رسیدگی اشاره نمود.

در پایان مراسم، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی بوشهر با حضور مدیرکل دادگستری استان بوشهر افتتاح گردید.