برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني همدان

  • نوشته شده در : 1395/10/14
  • تعداد بازدید : 424

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني همدان
دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی همدان دوره آموزش داوری (مقدماتی1) را با تدریس جناب آقای دکتر اویس رضوانیان در تاریخ 9 دی ماه برگزار نمود
جزئیات خبر

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني اهواز

  • نوشته شده در : 1395/10/14
  • تعداد بازدید : 254

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي1) - اتاق بازرگاني اهواز
دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی اهواز دوره آموزش داوری (مقدماتی1) را با تدریس جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی در تاریخ 2 دی ماه برگزار نمود
جزئیات خبر

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي2) - اتاق بازرگاني اروميه

  • نوشته شده در : 1395/10/14
  • تعداد بازدید : 201

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي2) - اتاق بازرگاني اروميه
دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی ارومیه دوره آموزش داوری (مقدماتی2) را با تدریس جناب آقای دکتر حمیدرضا اصلانی در تاریخ 9 دی ماه برگزار نمود
جزئیات خبر

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني بندرعباس

  • نوشته شده در : 1395/10/07
  • تعداد بازدید : 496

برگزاري دوره آموزش داوري (مقدماتي 2) - اتاق بازرگاني بندرعباس
دفتر مرکز داوری اتاق ایران در اتاق بازرگانی بندرعباس دوره آموزش داوری (مقدماتی2) را در تاریخ 16 دیماه سال جاری برگزار می نماید.
جزئیات خبر

سمينار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون

  • نوشته شده در : 1395/10/07
  • تعداد بازدید : 150

سمينار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون
دانشگاه ملی سنگاپور سمینار CISG به عنوان الگویی برای هماهنگ سازی ، همگرایی و اصلاح قانون
جزئیات خبر


صفحه 4 از 4