• یکشنبه 14 آذر 1400

     - 

    00:00:00

درباره ما

بسمه تعالی

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 / 9 /1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 /1380 ،تأسیس گردید و داوری دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شده است. هیئت مدیره مرکز داوری متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران است. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کل است که برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب می‌شود و بر اساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ائین نامه‌های داخلی مرکز داوری ، انجام وظیفه می‌نماید. مرکز داوری دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود. دبيران كل سابق مركز آقايان دكتر سيد حسين نقيبي و دكتر محسن محبي بودند و از تاريخ ١٤٠٠/٥/١٠ آقاي دكتر علي مقدم ابريشمي با انتخاب هيات مديره مركز به سمت دبيركل منصوب شده اند. رکن داوران مرکز داوری، مرکب از عده ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیئت مدیره برگزیده می‌شوند. طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوریهای داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوریهای بین المللی طبق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام می‌شود. آئین نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آئین داوری در دعاوی داخلی،‌تشکیلات، هزینه ها) ‌طبق تبصره ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. هزینه‌های داوری مرکز (شامل هزینه‌های اداری و حق الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذیربط، مطابق آئین نامه هزینه‌های داوری مرکز محاسبه و تعیین می‌شود و پرداخت آن برعهده طرفین است.